PRIEMYSELNÉ FARBY NA KOV

Tel: 0905 500 282, 0908 535 357


Priemyselné nátery
Priemyselné nátery

S úspešným rozvojom vlastného výskumu a vývoja spustila firma ROKOSPOL a.s. výrobu stavebných hmôt a chémie. Prakticky najväčším úspechom tejto firmy bolo vybudovanie perspektívneho, ale aj veľmi tvorivého výskumného tímu, o čom svedčí celý rad výrobkov porovnateľných s produktmi iných svetových výrobcov.

ROKOSPOL a.s dnes ponúka ucelenú kolekciu kvalitných výrobkov - dekoratívne a priemyselné nátery, nátery na ochranu dreva, exteriérové a interiérové farby.

Ochrana oceľových konštrukcií
Ochrana oceľových konštrukcií

Spoločnosť NOR-MAALI, s.r.o. so sídlom v Bratislave je jedinečným slovenským výrobcom fínskych antikoróznych náterových hmôt, ktoré sú určené predovšetkým na ochranu oceľových konštrukcií.

Produkty sú výrabané podla receptúry materskej firmy Nor-Maali Oy s 30 ročnou tradíciou v oblasti priemyselných náterov sídliacej vo Fínsku. Nor- Maali Oy patrí medzi popredných svetových dodávateľov antikoróznych náterov pre lodný, strojársky, energetický, ropný, chemický a ťažký priemysel.

Nátery proti korózii
Nátery proti korózii

ZINGA® poskytuje antikoróznu ochranu všetkých železných kovov studenou galvanizáciou (katodická ochrana) proti atmosferickým vplyvom. Opravy a údržba "bielych" kovov - povrchov ošetrených zinkom a žiarovo zinkovaných povrchov. Účinná ochrana proti korózii všetkých kovových povrchov.

ZINGA® sa odlišuje od ostatných antikoróznych metód kombináciou aktívnej a pasívnej ochrany. Prezentuje jednoducho aplikovateľný galvanizačný systém, ktorý nielenže poskytuje aktívnu katódovú ochranu, ale tiež pasívny fyzický štít.

ZINGA v suchom nátere obsahuje minimálne 96 % zinku čistoty 99,995 %