PRIEMYSELNÉ FARBY NA KOV

Tel: 0905 500 282, 0908 535 357


ROKO

S úspešným rozvojom vlastného výskumu a vývoja spustila firma ROKOSPOL a.s. výrobu stavebných hmôt a chémie.

 Prakticky najväčším úspechom tejto firmy bolo vybudovanie perspektívneho, ale aj veľmi tvorivého výskumného tímu, o čom svedčí celý rad výrobkov porovnateľných s produktmi iných svetových výrobcov. 

Značka ROKO dnes ponúka ucelenú kolekciu kvalitných výrobkov - dekoratívne a priemyselné nátery, nátery na ochranu dreva, exteriérové a interiérové farby.

NOR-MAALI

Spoločnosť NOR-MAALI, s.r.o. so sídlom v Bratislave je jedinečným slovenským výrobcom fínskych antikoróznych náterových hmôt, ktoré sú určené predovšetkým na ochranu oceľových konštrukcií. 

Produkty sú výrabané podla receptúry materskej firmy Nor-Maali Oy s 30 ročnou tradíciou v oblasti priemyselných náterov sídliacej vo Fínsku. 

Nor- Maali Oy patrí medzi popredných svetových dodávateľov antikoróznych náterov pre lodný, strojársky, energetický, ropný, chemický a ťažký priemysel.

ZINGA®

ZINGA® poskytuje antikoróznu ochranu všetkých železných kovov studenou galvanizáciou (katodická ochrana) proti atmosferickým vplyvom. Opravy a údržba "bielych" kovov - povrchov ošetrených zinkom a žiarovo zinkovaných povrchov.

 ZINGA® sa odlišuje od ostatných antikoróznych metód kombináciou aktívnej a pasívnej ochrany.

 Účinná ochrana proti korózii všetkých kovových povrchov.
ZINGA v suchom nátere obsahuje minimálne 96 % zinku čistoty 99,995 %